Strona Główna


Miejskie Centrum Kultury w Przecławiu powstało na mocy Uchwały nr XL(282)2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dn. 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy jednostki, która funkcjonowała jako Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki. Niestety wcześniejsza działalność kulturalna ośrodka nie została trwale udokumentowana i nie są nam znane początki działalności kulturalnej w dzisiejszym budynku Miejskiego Centrum Kultury w Przecławiu.

Wiemy, że budynek powstał na początku XX wieku i funkcjonował jako Dom Ludowy oraz Gminny Ośrodek Kultury. Istnieją prywatne kroniki z lat 50 tych XX wieku, których właścicielem jest Pani Bronisława Stachowicz, wieloletni Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu. Zdjęcia z tego okresu można również znaleźć w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu.

Powstał również film nakręcony przez Telewizję Polską pochodzący z 1986r. o Gminie Przecław i okolicach, w którym sporą część poświęcono tematowi działalności ośrodka kultury w Przecławiu.